Opis Szkolenia
Kod kursu III-11
Nazwa Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela/wychowawcy w świetle aktualnych regulacji prawnych
Adresat zainteresowani nauczyciele różnych typów szkół/placówek, w tym nauczyciele o krótkim stażu zawodowym.
Cele kursu
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej planowania i dokumentowania pracy nauczyciela/wychowawcy
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej powinności nauczyciela wobec uczniów i ich rodziców w zakresie przestrzegania przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
  • nabycie umiejętności właściwej interpretacji rozporządzeń w zakresie udzie-lania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • nabycie umiejętności planowania i dokumentowania rozwoju zawodowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 10 września 201
Czy został już uruchomionyNie