Opis Szkolenia
Kod kursu III-59
Nazwa Organizacja pracy świetlicy szkolnej
Adresat zainteresowani nauczyciele - wychowawcy świetlic szkolnych
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli świetlicy szkolnej w zakresie pełnienia funkcji wychowawczo
  • opiekuńczej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
  • zapoznanie uczestników z aktami regulującymi prawa i obowiązki nauczy-ciela w zakresie sprawowania opieki oraz przykładami ich zastosowania w praktyce szkolnej
Liczba godzin 6
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkolenia2018-01-20
Termin zgłaszania2017-12-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 20 stycznia 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 60.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21