Opis Szkolenia
Kod kursu III-13
Nazwa Ocenianie jest O.K.
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do stosowania elementów oceniania kształtującego
  • nabycie umiejętności formułowania celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
  • nabycie umiejętności określania kryteriów oceniania NaCoBeZu oraz umiejętności formułowania pytań kluczowych
  • efektywna informacja zwrotna zamiast oceny sumującej
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-03-31
Czy został już uruchomionyNie