Opis Szkolenia
Kod kursu III-19
Nazwa Efektywna praca zespołowa nauczycieli
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • poznanie zasad organizowania pracy zespołowej
  • kształtowanie kompetencji zespołowych
  • efektywna komunikacja w pracy zespołowej
  • podniesienie jakości pracy nauczycieli na rzecz ucznia
Liczba godzin 8
ProwadzącyBeata Walczak
Proponowany termin szkolenialistopad 2019 r.
Termin zgłaszania2019-10-31
Czy został już uruchomionyNie