Opis Szkolenia
Kod kursu III-20
Nazwa Podsumowanie stażu nauczyciela mianowanego
Adresat nauczyciele mianowani szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
  • przygotowanie do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ nadzoru pedagogicznego
Liczba godzin 6
ProwadzącyIrena Denisoff, Izabela Okrzesik-Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2019 r.
Termin zgłaszania2019-03-31
Czy został już uruchomionyNie