Opis Szkolenia
Kod kursu III-22
Nazwa Coaching i dialog motywujący w pracy nauczyciela
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy na temat coachingu i dialogu motywującego jako stylów komunikacyjnych
  • kształtowanie umiejętności stosowania zasad coachingowych i dialogowych w pracy zespołowej nauczycieli, we współpracy z rodzicami oraz z uczniami
Liczba godzin 6
ProwadzącyMonika Bekker-Goska
Proponowany termin szkoleniamaj 2019 r.
Termin zgłaszania2019-04-30
Czy został już uruchomionyNie