Opis Szkolenia
Kod kursu III-24
Nazwa Umiejętności osobiste nauczyciela we współczesnej szkole – starymi sposo-bami nie wychowamy do przyszłości
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy na temat współcześnie pożądanych umiejętności osobistych w postawach wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli
  • rozwój umiejętności dydaktycznych, specjalistycznych oraz psychologicznych nauczycieli
Liczba godzin 6
ProwadzącyMonika Bekker-Goska
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszania2019-01-31
Czy został już uruchomionyNie