Opis Szkolenia
Kod kursu III-25
Nazwa Narzędzia efektywnej komunikacji interpersonalnej
Adresat nauczyciele każdego poziomu kształcenia
Cele kursu
  • poznanie zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej
  • trenowanie narzędzi efektywnej komunikacji
Liczba godzin 6
Prowadzącydr Monika Kłos
Proponowany termin szkolenialuty 2019 r.
Termin zgłaszania2019-01-31
Czy został już uruchomionyNie