Opis Szkolenia
Kod kursu III-27
Nazwa Ocenianie jest O.K.
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkól i placówek
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do stosowania elementów oceniania kształtującego
  • nabycie umiejętności formułowania celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
  • nabycie umiejętności określania kryteriów oceniania NaCoBeZu oraz umiejętności formułowania pytań kluczowych
  • efektywna informacja zwrotna, a ocena sumująca
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkolenia2020-02-29
Termin zgłaszania2020-01-31
Czy został już uruchomionyNie