Opis Szkolenia
Kod kursu III-27
Nazwa Neurodydaktyka
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • poznanie zasad pracy mózgu i jego wpływu na motywację osób (dzieci i dorosłych) do uczenia się
  • poznanie metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik opartych na badaniach nad mózgiem (inteligencje wielorakie, style uczenia się, polisensoryka)
Liczba godzin 6
Prowadzącydr Monika Kłos
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszania2018-10-31
Czy został już uruchomionyNie