Opis Szkolenia
Kod kursu III-29
Nazwa Organizacja pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Adresat wychowawcy, pedagodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi i prowokacyjnymi uczniów
  • omówienie przyczyn zachowań trudnych i prowokacyjnych u uczniów
  • zapoznanie z działaniami szkoły możliwymi do zaadaptowania w placówce
  • omówienie kierunków i celowości współpracy z rodzicami, specjalistami
Liczba godzin 6
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2018-11-22
Termin zgłaszania2018-10-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 22 listopada 2018
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 60.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21