Opis Szkolenia
Kod kursu III-31
Nazwa Cyberprzemoc rówieśnicza
Adresat nauczyciele, rodzice
Cele kursu
  • wskazanie ryzyk wynikających z przenoszenia życia towarzyskiego do sieci
  • przedstawienie podstaw prawnych i konsekwencji z nich wymagających
  • zasady bezpieczeństwa w sieci
  • wykrywanie, ocena reakcja na zagrożenia
Liczba godzin 8
Prowadzącyprzedstawiciel Szkoły Policji w Pile
Proponowany termin szkoleniamarzec 2019 r.
Termin zgłaszania2019-02-28
Czy został już uruchomionyNie