Opis Szkolenia
Kod kursu III-32
Nazwa Współpraca z wymagającym rodzicem
Adresat wychowawcy, pedagodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • omówienie zasad dobrej współpracy z wymagającymi rodzicami
  • poznanie celów działania rodziców wymagających
  • omówienie przyczyn skarg zgłaszanych przez rodziców
  • wypracowanie zasad i procedur współpracy z rodzicami
Liczba godzin 6
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkoleniamarzec 2019 r.
Termin zgłaszania2019-02-28
Czy został już uruchomionyNie