Opis Szkolenia
Kod kursu III-35
Nazwa Jak mówić, by nas słuchano?
Adresat zainteresowani nauczyciele i pedagodzy
Cele kursu
  • zapobieganie nadmiernej eksploatacji głosu
  • wykorzystywanie właściwości akustycznych otoczenia
  • ochrona strun głosowych
  • umiejętność posługiwania się przestrzenią w emisji głosu
  • zapobieganie chorobom foniatrycznym
Liczba godzin 10
ProwadzącyEwelina Wyrzykowska
Proponowany termin szkolenia2019-03-09
Termin zgłaszania2019-02-28
Czy został już uruchomionyNie