Opis Szkolenia
Kod kursu III-38
Nazwa Programowanie na I etapie edukacyjnym
Adresat nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego
Cele kursu
  • założenia podstawy programowej z informatyki dla klas 1 - 3 zreformowanej szkoły podstawowej
  • zapoznanie nauczycieli z przykładami pracy z uczniem podczas zajęć z programowania
  • wymiana doświadczeń
Liczba godzin 8
ProwadzącySławomir Kozłowski
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-11-30
Czy został już uruchomionyNie