Opis Szkolenia
Kod kursu III-41
Nazwa Szybkie przygotowanie pomocy dydaktycznych w programie graficznym CorelDRAW
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zapoznanie z możliwościami pakietu programu CorelDRAW
  • wykorzystanie klipartów
  • projektowanie kart pracy
  • nauka pisania czcionką „Pismo szkolne”
Liczba godzin 16
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkoleniaX / XI 2019r.
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie