Opis Szkolenia
Kod kursu III-41
Nazwa Programowanie w pudełku - szkolenie z narzędzia BeCREO
Adresat nauczyciele informatyki, techniki i przedmiotów przyrodniczych klas 4-8 szkół podstawowych
Cele kursu
  • zapoznanie z narzędziem BeCREO, które zostało stworzone dla dzieci i mło-dzieży, aby uczyć twórczego rozwiązywania problemów poprzez budowanie urządzeń, a następnie sterowania nimi poprzez pisanie programów
  • pobudzanie kreatywności i uczenie pracy zespołowej
  • tworzenie projektów interdyscyplihnarnych
Liczba godzin 6
ProwadzącyAnna Dagmara Pozierak, Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2019-02-19
Termin zgłaszania2019-01-31
Czy został już uruchomionyNie