Opis Szkolenia
Kod kursu III-41
Nazwa Szybkie przygotowanie pomocy dydaktycznych w programie graficznym CorelDRAW
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zapoznanie z możliwościami pakietu programu CorelDRAW
  • wykorzystanie klipartów
  • projektowanie kart pracy
  • nauka pisania czcionką „Pismo szkolne”
Liczba godzin 16
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkoleniaII / III 2020 r.
Termin zgłaszania2020-01-31
Czy został już uruchomionyNie