Opis Szkolenia
Kod kursu III-50
Nazwa BlogoEduSfera
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • poznanie blogów edukacyjnych
  • możliwości wykorzystywania edublogów
  • tworzenie i prowadzenia bloga edukacyjnego
Liczba godzin 5
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenia2019-01-31
Termin zgłaszania2018-12-31
Czy został już uruchomionyNie