Opis Szkolenia
Kod kursu III-54
Nazwa Pierwsza pomoc przedmedyczna
Adresat nauczyciele, personel administracyjny
Cele kursu
  • zapoznanie uczestników z : stanami zagrożenia życia- zawał m. sercowego, udar mózgu, cukrzyca, oparzenia, rany, złamania, uczulenia, krwotoki, resuscytacja, ciała obce, zatrucia
  • ćwiczenia resuscytacji dziecka i osoby dorosłej
  • pozycja boczna ustalona
  • chwyty i pozycje ratunkowe
Liczba godzin 8
ProwadzącyWojciech Zawacki
Proponowany termin szkolenia2020-03-14
Termin zgłaszania2020-02-29
Czy został już uruchomionyNie