Opis Szkolenia
Kod kursu III-58
Nazwa W świecie bajki - sztuka origami
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego i młodszych klas szkolnych, nauczy-ciele świetlic
Cele kursu
  • nauka wykonania rekwizytów i ilustracji do bajek, baśni i legend w różnych technikach origami: korony, czapka rybaka, turban i inne, bohaterowie bajek z różnych stron świata, zamki i pałace, powozy i karety
Liczba godzin 8
ProwadzącyUrszula Wojnarowicz-Kaczorowska
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2018 r
Termin zgłaszania2018-09-30
Czy został już uruchomionyNie