Opis Szkolenia
Kod kursu III-62
Nazwa Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Adresat zainteresowani osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne
Cele kursu
  • zainteresowani nauczyciele i inne osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat
Liczba godzin 10
Prowadzącyprogram MEN
Proponowany termin szkolenia2019-03-29
Termin zgłaszania2019-02-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu 30 marca 2019
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 90.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21