Opis Szkolenia
Kod kursu IV-06
Nazwa
Adresat dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
Cele kursu
  • zapoznanie ze zmianami w Kodeksie Pracy
  • ocena pracy nauczyciela i dyrektora
  • zadania i obowiązki dyrektora szkoły/placówki w związku ze strajkiem
  • proponowane zmiany w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli
Liczba godzin 14
Prowadzącymgr Grzegorz Bogacz
Proponowany termin szkolenia2019-04-03
Termin zgłaszania2019-04-02
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 13:00
Zakończenie kursu 05 kwietnia 2019
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 600.00 zł
Adres miejsca szkoleniaUstronie Morskie