Opis Szkolenia
Kod kursu IV-06
Nazwa Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Adresat nauczyciele mianowani szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • analiza zapisów prawa oświatowego związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego
  • przygotowanie propozycji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowa-nego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
  • rozwijanie umiejętności poddawania autoewalucji swojej praktyki pedago-gicznej
Liczba godzin 6
ProwadzącyIzabela Okrzesik - Frąckowiak, Irena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2017-09-17
Termin zgłaszania2017-09-13
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 17 września 2017
Organizator mgr Izabela Okrzesik - Frąckowiak
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul.Bydgoska 21