Opis Szkolenia
Kod kursu IV-09
Nazwa Podsumowanie stażu nauczyciela kontraktowego
Adresat nauczyciele kontraktowi szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
  • przygotowanie do wystąpienia przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący
Liczba godzin 6
ProwadzącyIzabela Okrzesik - Frąckowiak, Irena Denisoff
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie