Opis Szkolenia
Kod kursu IV-10
Nazwa Podsumowanie stażu nauczyciela mianowanego
Adresat nauczyciele mianowani szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do sporządzenia sprawozdania z realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
  • przygotowanie do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ nadzoru pedagogicznego
Liczba godzin 6
ProwadzącyIrena Denisoff , Izabela Okrzesik - Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie