Opis Szkolenia
Kod kursu IV-15
Nazwa Realizacja nowej podstawy programowej z edukacji informatycznej – programowanie
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • zaprezentowanie rozwiązań metodycznych do programowania w edukacji informatycznej
  • tworzenie algorytmów za pomocą piktogramów i schematu blokowego
Liczba godzin 8
ProwadzącyAleksandra Goldstein
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2017 r.
Termin zgłaszania2017-09-10
Czy został już uruchomionyNie