Opis Szkolenia
Kod kursu IV-40
Nazwa E-podręcznik i e-book formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do tworzenia i wykorzystania e-podręczników i e-booków na zajęciach edukacyjnych
  • zapoznanie z narzędziami do tworzenia e-podręczników i e-booków
  • przedstawienie struktury e-podręcznika oraz formatów e-podręczników i e-booków
  • zapoznanie z aspektami metodycznymi wykorzystania e-podręczników i e-booków na zajęciach edukacyjnych
Liczba godzin 8
ProwadzącyPiotr Halama
Proponowany termin szkolenialistopad 2017 r.
Termin zgłaszania2017-10-31
Czy został już uruchomionyNie