Opis Szkolenia
Kod kursu IV-41
Nazwa Elearning w praktyce szkolnej
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • przygotowanie nauczycieli do wykorzystania elearningu w praktyce szkolnej
  • przedstawienie istoty edukacyjnego elearningu
  • poznanie zalet i ograniczeń w stosowaniu elearningu w szkole
  • zapoznanie z narzędziami elearningowymi
  • sposoby budowania społeczności uczącej się w sieci
Liczba godzin 8
ProwadzącyPiotr Halama
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2017 r.
Termin zgłaszania2017-11-30
Czy został już uruchomionyNie