Opis Szkolenia
Kod kursu IV-45
Nazwa Szkoła w social mediach
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z social mediów
  • przedstawienie popularnych portali społecznościowych
  • wykorzystanie narzędzi społecznościowych w procesie edukacyjnym
  • wykorzystanie social mediów w promocji szkoły
  • zapoznanie z aspektami bezpiecznego korzystania z mediów społecznościo-wych
Liczba godzin 8
ProwadzącyPiotr Halama
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie