Opis Szkolenia
Kod kursu IV-46
Nazwa Wolontariat w praktyce szkolnej. Narzędzia budowania oferty, monitorowania potrzeb oraz ewaluacji oczekiwań wolontariuszy
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy szkolni, opiekunowie samorządu szkolnego i szkolnych klubów wolontariatu
Cele kursu
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie budowania wolontariatu w szkole i monitorowania potrzeb oraz ewaluacji oczekiwań wolontariuszy
  • omówienie aspektów prawnych wolontariatu w organizacji - szkole
  • diagnozowanie charakteru pracy wolontariusza
  • tworzenie oferty pracy dla wolontariusza
  • podtrzymywanie motywacji u wolontariusza
Liczba godzin 16
ProwadzącyAgnieszka Halama, Piotr Halama
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-03-31
Czy został już uruchomionyNie