Opis Szkolenia
Kod kursu IV-47
Nazwa Tworzenie organizacji pozarządowych przy szkołach i placówkach oświatowych
Adresat dyrektorzy, nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy szkolni, opiekunowie samorządu szkolnego i szkolnych klubów wolontariatu
Cele kursu
  • poszerzenie kompetencji nauczycieli na temat organizacji pozarządowych i strategii ich działania przy szkołach i placówkach oświatowych, ukazanie korzyści z posiadania organizacji pozarządowej przy szkole lub placówce oświatowej
  • omówienie aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych
  • tworzenie statutu organizacji i proces rejestracji
  • charakterystyka organów organizacji pozarządowych i ich kompetencje
  • przedstawienie aspektów finansowych funkcjonowania organizacji
  • charakterystyka form działalności organizacji, budowania partnerstw i reali-zacji wspólnych projektów
Liczba godzin 16
ProwadzącyAgnieszka Halama, Piotr Halama
Proponowany termin szkoleniamaj 2018 r.
Termin zgłaszania2018-04-30
Czy został już uruchomionyNie