Opis Szkolenia
Kod kursu IV-51
Nazwa Techniki coachingowe i dialog motywujący w relacjach z rodzicami
Adresat wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy na temat coachingu i jego podstawowych założeń
  • rozwijanie wiedzy na temat dialogu motywującego i podstawowych zasad jego stosowania
  • kształtowanie umiejętności adoptowania idei i technik coachingowych oraz dialogu motywującego w relacjach z rodzicami
Liczba godzin 8
ProwadzącyMonika Bekker - Goska
Proponowany termin szkoleniamaj 2018 r.
Termin zgłaszania2018-04-30
Czy został już uruchomionyNie