Opis Szkolenia
Kod kursu IV-68
Nazwa Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Adresat zainteresowani nauczyciele i inne osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne
Cele kursu
  • przygotowanie do pracy przyszłych kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Liczba godzin 10
Prowadzącyprogram MEN
Proponowany termin szkolenia2018-03-10
Termin zgłaszania2018-02-28
Czy został już uruchomionyNie