Opis Szkolenia
Kod kursu IX-01
Nazwa Mediacje szkolne, rówieśnicze i oświatowe
Adresat Placówka
Cele kursu
  • przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna mediatorów rówieśniczych w placówkach oświatowych
  • nabycie umiejętności prowadzenia mediacji szkolnych (pomiędzy: uczniami – nauczycielami, nauczycielami; nauczycielami – dyrektorem szkoły; nauczycielami i innymi pracownikami szkoły; rodzicami i pracownikami szkoły
Liczba godzin 30
ProwadzącyKatarzyna Stryjek
Proponowany termin szkolenia2018-11-26
Termin zgłaszania2018-11-24
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 28 listopada 2018
Organizator mgr Irena Denisoff
Cena 500.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul. Bydgoska 21