Opis Szkolenia
Kod kursu IX-02
Nazwa Trendy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - doświadczenia, obserwacje, działania
Adresat Placówka
Cele kursu
  • rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości
  • rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy
  • rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych
  • stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów
  • kształtowanie otwartości na nowe doświadczenia, obserwacje, działania
  • motywowanie do poszerzania wiedzy
  • nabywanie wiedzy przez uczniów w sposób atrakcyjny i bardziej trwały
Liczba godzin 16
Prowadzącymgr Katarzyna Kwaśnik
Proponowany termin szkolenia2018-12-11
Termin zgłaszania2018-12-10
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:30
Zakończenie kursu 12 grudnia 2018
Organizator mgr Katarzyna Kwaśnik
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa Krajenka