Opis Szkolenia
Kod kursu IX-03
Nazwa Pierwsza pomoc przedmedyczna
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie uczestników z : stanami zagrożenia życia- zawał m. sercowego, udar mózgu, cukrzyca, oparzenia, rany, złamania, uczulenia, krwotoki, resuscytacja, ciała obce, zatrucia
  • ćwiczenia resuscytacji dziecka i osoby dorosłej
  • pozycja boczna ustalona
  • chwyty i pozycje ratunkowe
Liczba godzin 8
ProwadzącyWojciech Zawacki
Proponowany termin szkolenia2019-09-05
Termin zgłaszania2019-09-30
Czy został już uruchomionyNie