Opis Szkolenia
Kod kursu IX-03
Nazwa Plan rozwoju zawodowego nauczycieli
Adresat Placówka
Cele kursu
  • analiza zapisów prawa oświatowego związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego
  • przygotowanie propozycji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu
  • przygotowanie do planowania rozwoju zawodowego i osobowego nauczyciela
Liczba godzin 6
ProwadzącyIzabela Okrzesik - Frąckowiak
Proponowany termin szkolenia2017-09-22
Termin zgłaszania2017-09-20
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 22 września 2017
Organizator mgr Izabela Okrzesik - Frąckowiak
Cena 40.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPrzedszkole we Wieleniu