Opis Szkolenia
Kod kursu IX-06
Nazwa Rozwijanie zdolności uczniów
Adresat Placówka
Cele kursu
  • metody i formy kształcenia uczniów uzdolnionych
  • kompetencje zawodowe nauczyciela ucznia zdolnego
  • ćwiczenia rozwijające kreatywność uczniów
  • tworzenie przykładowych programów wspomagających rozwój uczniów zdolnych
Liczba godzin 10
ProwadzącyIzabela Okrzesik – Frąckowiak
Proponowany termin szkolenia2019-11-22
Termin zgłaszania2019-11-20
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 16:15
Zakończenie kursu 23 listopada 2019
Organizator mgr Izabela Okrzesik – Frąckowiak
Cena 65.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPrzedszkole Nr 1 w Czarnkowie