Opis Szkolenia
Kod kursu IX-07
Nazwa Warsztat pracy nauczyciela-doradcy
Adresat Placówka
Cele kursu
  • Zapoznanie z organizacją pracy doradców metodycznych
Liczba godzin 40
ProwadzącyUrszula Grygier
Proponowany termin szkolenia2019-11-25
Termin zgłaszania2019-11-22
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 16 marca 2020
Organizator dr Danuta Kitowska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCentrum Doskonalenia Nayczycieli, ul. Bydgoska 21, Piła