Opis Szkolenia
Kod kursu IX-10
Nazwa „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zaznajomienie z koncepcją wspomagania rozwoju umysłowego dziecka prof. Gruszczyk Kolczyńskiej
  • nabycie umiejętności określania poziomu dziecięcych kompetencji matematycznych w poszczególnych zakresach
  • zaprezentowanie ciekawych rozwiązań metodycznych w edukacji matematycznej
Liczba godzin 16
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenia2018-02-12
Termin zgłaszania2018-02-10
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 13 lutego 2018
Organizator mgr Anita Kępińska
Cena 90.00 zł
Adres miejsca szkoleniaGminne Przedszkole w Wieleniu