Opis Szkolenia
Kod kursu IX-12
Nazwa Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie założeń MRR, zasad prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne, organizacji grup ćwiczących
  • praktyczne doświadczenie ćwiczeń, zabaw rozwijających świadomość ciała i przestrzeni oraz zabaw relacyjnych
  • nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć MRR
Liczba godzin 20
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkolenia2018-03-17
Termin zgłaszania2018-03-16
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 18 marca 2018
Organizator mgr Anita Kępińska
Cena 130.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPrzedszkole w Zakrzewie