Opis Szkolenia
Kod kursu IX-14
Nazwa Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego w szkole
Adresat Placówka
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności stosowania prawa w szkole-dokonanie pogłębionej refleksji nad zadaniami dyrektora szkoły jako organu nadzoru pedagogicznego
  • wskazanie na sposoby modyfikowania szkolnych planów nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej wobec wdrożenia koniecznych zmian w pracy szkół i placówek
  • ćwiczenie umiejętności stosowania nowoczesnych narzędzi i metod ewaluacji, obserwacji, kontroli i nadzoru
Liczba godzin 5
ProwadzącyJan Ireneusz Palacz
Proponowany termin szkolenia2018-05-10
Termin zgłaszania2018-05-20
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 10 maja 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 35.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCentrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie