Opis Szkolenia
Kod kursu V-04
Nazwa Koniec stażu. Jak zostać nauczycielem mianowanym
Adresat Religia
Cele kursu
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koniecznej do uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz jej przygotowanie
  • Przygotowanie nauczycieli do wystąpienia przed komisją egzaminacyjną
Liczba godzin 5
ProwadzącyKatarzyna Pastusiak
Proponowany termin szkolenia2020-05-13
Termin zgłaszania2020-05-17
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 19:00
Zakończenie kursu 2020-05-15
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline