Opis Szkolenia
Kod kursu V-05
Nazwa Koniec stażu. Jak zostać nauczycielem dyplomowanym
Adresat Religia
Cele kursu
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentacji koniecznej do uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz jej przygotowanie
  • Przygotowanie nauczycieli do wystąpienia przed komisją kwalifikacyjną
Liczba godzin 5
ProwadzącyKatarzyna Pastusiak
Proponowany termin szkolenia2020-05-14
Termin zgłaszania2020-05-17
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 19:00
Zakończenie kursu 2020-05-18
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline