Opis Szkolenia
Kod kursu V-06
Nazwa Podsumowanie stażu nauczyciela kontraktowego
Adresat nauczyciele kontraktowi szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • przygotowanie do wystąpienia przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący
Liczba godzin 5
Prowadzącymgr Irena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2020-05-28
Termin zgłaszania2020-05-27
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 17:00
Zakończenie kursu 28 maja 2020
Organizator mgr Irena Denisoff
Cena 20.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline