Opis Szkolenia
Kod kursu V-07
Nazwa Jak rozwijać motywację wewnętrzną dzieci i młodzieży?
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie mechanizmów budowania motywacji wewnętrznej uczniów i technik motywujących
Liczba godzin 5
Prowadzącymgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2020-06-02
Termin zgłaszania2020-05-27
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 16:00
Zakończenie kursu 02 czerwca 2020
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 20.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline