Opis Szkolenia
Kod kursu V-08
Nazwa Neurodydaktyka
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie zasad pracy mózgu i jego wpływu na zachowania i zaangażowaniedzieci i dorosłych w proces uczenia się
  • poznanie zasad przygotowania treści/ form zajęć z wykorzystaniem technikopartych na badaniach na mózgiem (inteligencje wielorakie, style uczeniasię, polisensoryka)
Liczba godzin 4
Prowadzącydr Monika Kłos
Proponowany termin szkolenia2020-06-08
Termin zgłaszania2020-06-05
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 08 czerwca
Organizator dr Monika Kłos
Cena 20.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline