Opis Szkolenia
Kod kursu V-09
Nazwa Zarządzanie sobą w czasie
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących
Liczba godzin 4
Prowadzącydr Monika Kłos
Proponowany termin szkolenia2020-06-15
Termin zgłaszania2020-06-12
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 15 czerwca 2020
Organizator dr Monika Kłos
Cena 20.00 zł
Adres miejsca szkoleniaonline