Opis Szkolenia
Kod kursu VI-07
Nazwa Nauczyciel jako osoba korzystająca z uprawnień przysługującym funkcjonaniuszom publicznym
Adresat dyrektorzy i wicedyrektorzy
Cele kursu
  • zapoznanie z uprawnieniami przysługującymi funkcjonariuszom publicznym (nauczycielom)
Liczba godzin 14
ProwadzącyGrzegorz Bogacz
Proponowany termin szkolenia2019-12-04
Termin zgłaszania2019-12-03
Czy został już uruchomionyNie