Opis Szkolenia
Kod kursu VII-01
Nazwa Autoewaluacja pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności wyboru/budowania narzędzi ewaluacji lekcji
  • doskonalenie umiejętności wyboru/budowania narzędzi ewaluacji pracy ucznia
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do doskonalenia procesu dydaktycznego
Liczba godzin 16
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2018-11-06
Termin zgłaszania2018-11-05
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu 30 kwietnia 2019
Organizator mgr Irena Denisoff
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaZespół Szkól w Szydłowie