Opis Szkolenia
Kod kursu VII-01
Nazwa Trening Motywowania Zespołu Klasowego (MZK)
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie technik i narzędzi diagnozy ucznia oraz zespołu klasowego
  • poznanie technik motywowania uczniów na różnych etapach edukacji
  • mnemotechniki w efektywnym uczeniu się
  • skonstruowanie strategii motywowania uczniów swojej klasy
Liczba godzin 41
ProwadzącyD. Kitowska, A. Jakubowska, K. Skotarczak - Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenialistopad 2017 r
Termin zgłaszania2017-10-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu
Organizator mgr Karolina Skotarczak - Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaLiceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Trzciance