Opis Szkolenia
Kod kursu VII-02
Nazwa Trening Motywowania Zespołu Klasowego (MZK)
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie technik i narzędzi diagnozy ucznia oraz zespołu klasowego
  • poznanie technik motywowania uczniów na różnych etapach edukacji
  • poznanie graficznych technik uczenia się
  • skonstruowanie strategii motywowania uczniów swojej klasy
Liczba godzin 16
ProwadzącyD. Kitowska, K. Kwaśnik, K. Skotarczak - Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2017-11-07
Termin zgłaszania2017-11-06
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:30
Zakończenie kursu
Organizator mgr Katarzyna Kwaśnik
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaZespół Szkół w Ratajach