Opis Szkolenia
Kod kursu VII-02
Nazwa Motywowanie zespołu klasowego
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie technik i narzędzi diagnozy ucznia i zespołu klasowego
  • poznanie technik zapamiętywania
  • konstruowanie strategii motywowania uczniów swojej klasy
Liczba godzin 16
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenia2018-11-15
Termin zgłaszania2018-11-14
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu 31 marca 2018
Organizator dr Danuta Kitowska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa w Kleszczynie