Opis Szkolenia
Kod kursu VII-03
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie z narzędziem do tworzenia plików ogólnodostępnych, wykorzystanie darmowego oprogramowania do tworzenia interaktywnych pomocy
Liczba godzin 12
Prowadzącymgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2017-11-13
Termin zgłaszania2017-11-10
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 15 stycznia 2018
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa w Sypniewie