Opis Szkolenia
Kod kursu VII-03
Nazwa Edukacja przyjazna mózgowi
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie technik i narzędzi diagnozy ucznia oraz zespołu klasowego
  • poznanie podstaw neurodydaktyki, menmotechnik
  • poznanie TIK wspierających uczenie się
  • poznanie zasad superwizji
Liczba godzin 16
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenia2018-11-19
Termin zgłaszania2018-11-17
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 31 marca 2018
Organizator dr Danuta Kitowska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa w Lipce